I starten av Juni dro Fjord Maritime ut på lokaliteten Flatøyflu på Austevoll for å se på den nye installasjonen av Fjord Hybrid. Der hadde vi også med oss Sigve Solbakken fra Marsteinen. 

Stig Kalvenes, COO, fra fjord Maritime diskuterer batteripakken med driftsleder på Flatøyflu, Inge Haugland. 

I månedsskiftet Mai og Juni fikk Lerøy levert og installert Fjord Hybrid på sin lokasjon Flatøyflu. Her produserer Lerøy rundt 5 500 tonn laks på 24 måneder. De siste årene har fokuset på miljø og klima virkelig blusset opp i oppdrettsnæringen, og grønne løsninger blir mer aktuelle for hver dag som går. For en lokalitet som Flatøyflu vil man kunne redusere tiden generatoren er i gang med opp til 70%. Ved å redusere gangtiden med så mange timer per døgn vil man oppnå gode og grønne resultater. 

  • Dieselforbruket vil reduseres betraktelig når batteripakkene laddes opp og brukes til å fore fisken. 
     
  • Antall servicer på dieselgenerator vil synke i takt med redusert gangtid, og at kjøremønsteret på generator optimaliseres til hver en tid.
     
  • Man vil redusere antall timer med støy fra dieselgeneratoren som er svært positivt fra et HMS-perspektiv. 

Fjord Maritime og Lerøy begynte å samarbeide i 2018, og første Fjord Hybrid ble levert i 2020. Lerøy har fra topp til bunn et stort fokus på grønnere løsninger, og i takt med det har de vært åpne for å se på hybride løsninger hvor landstrøm ikke er et alternativ. 

Forbruket på flåten under full fóring ligger på rundt 22 kilowattimer når man skal produsere 5 500 tonn laks over 2 år. Med Fjord Hybrid vil man under hele løpet jobbe med energioptimalisering. Når man forer som mest vil man med systemet kunne kutte toppene, da batteripakkene har en kapasitet på cirka 145 kilowattimer. Bare på denne lokaliteten vil utslippene reduseres med opp mot 150 tonn CO2. 

 

Du kan lese artikkelen i fullt format ved å klikke her; marsteinen (ps, betalt artikkel).