Havbruksnæringen viser vei i det grønne skiftet. Nå energioptimaliseres oppdrettsanlegg i rekordfart med økonomisk støtte fra Enova.

Hvis en oppdrettslokalitet reduserer sitt årlige dieselforbruk med 40 000 liter, spares utslipp på nær 110 000 kg CO2 per år. Det viser beregninger gjort av Enova, det statlige selskapet som arbeider for omstilling til lavutslippssamfunnet.

I juni 2020 valgte Enova å lansere flere nye tiltak i programmet «Klima- og energisatsningen i industrien», blant annet rettet mot lokaliteter som produserer fisk. Selskapene kan få støtte til landstrøm i kombinasjon med batteri, og støtte til nye løsninger på lokaliteter der kraften i dag produseres av fossilt brennstoff.

 
 
 

– Må bli en selvfølge
Alle som fyller kriteriene som Enova har satt for programmet, kan søke. Og stadig flere oppdrettere benytter seg av muligheten til å ta det første steget mot nullutslipp.

– Målet er at det skal bli en selvfølge for aktørene å velge de grønne løsningene, også uten støtte, sier Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova. Hun understreker:

– Men da må aktørene kunne føle seg komfortable med at løsningene fungerer, og at markedet modnes slik at kostandene går ned. Målet er en tilnærmet utslippsfri industri innen 2050.

Støtteordningen har bidratt til rekordfart i ulike prosjekter innen elektrifisering og energioptimalisering for havbruket. Ved å installere en batteripakke på en fôflåte, får man umiddelbart redusert det fossile fotavtrykket.

Salaks, Kleiva Fiskefarm, Emilsen Fisk, E. Karstensen Fiskeoppdrett og Egil Kristoffersen & Sønner er bare fem av aktørene innen havbruksnæringen som har lagt betydelige investeringer i elektrifisering og energioptimalisering.

Marit Sandbakk – Seniorrådgiver, Enova

 

Faser ut fossilt brennstoff
Salaks med hovedsete i Rotvik i Salangen kommune i Sør-Troms har lenge hatt et ønske om å fase ut energiproduksjon med dieselaggregater på lokalitetene.

– Når Enova åpner for muligheten til å søke om tilskudd til denne typen tiltak, blir terskelen enda lavere for å gå i gang. Det er liten tvil om at en innvilget søknad fra Enova har sørget for at overgangen til nye energiløsninger har blitt fremskyndet for vår del, sier John Erling Rydingen, prosjektkoordinator hos Salaks.

Selskapet har valgt en hybridløsning fra Fjord Maritime for å redusere dieselforbruket på fôrflåtene.

– Er det et konkurransefortrinn å være med i det grønne skiftet?

John Erling Rydningen – Prosjektkoordinator, Salaks

 

– Det vil jeg si det er. Installasjon av en hybridløsning gir oss en umiddelbar reduksjon i driftskostnader, samt et forbedret arbeidsmiljø på fôrflåtene. Når vi i tillegg reduserer utslipp av klimagasser fra vår produksjon, og på den måten forbedrer vårt klimaregnskap, gir det utvilsomt Salaks et fortrinn i et miljøbevisst forbrukermarked. Og samtidig sitter vi igjen med en god følelse, sier Rydningen.

Også Kleiva Fiskefarm har fått støtte fra Enova.

– Den økonomiske støtten gjennom Enova var en stor fordel for oss. Det var den godkjente søknaden som bidro til avgjørelsen om å investere videre. Det var nok uansett bare et spørsmål om tid før vi hadde orientert oss innenfor ny grønn teknologi, men dette fremskyndet prosessen for vår del, sier Marius Arvesen, daglig leder hos Kleiva Fiskefarm.

Sparer miljø og energikostnader
Selskapet i Sør-Troms valgte også Fjord Maritime som samarbeidspartner da en av fôrflåtene skulle energioptimaliseres med batteripakke og styringssystem.

Marius Arvesen – Daglig leder, Kleiva Fiskefarm

 

– Fjord Maritime var mest konkurransedyktig. De kunne vise til gode referanser og var på hugget i prosessen. Denne totalen ble avgjørende for vår del, sier Kleiva.

Hos opprettselskapet Emilsen Fisk i Rørvik har de gjennomført et miljøprosjekt hvor det er satt fokus på gjenvinning av avfall og reduserte utslipp.

– Den største reduksjonen og besparelsen både på utslipp og økonomi, ligger i drivstoffbruk. Det var dermed tidlig klart at vi ville hybridisere flåteparken vår, sier Robert Aakvik, produksjonsleder hos Emilsen Fisk.

– Hvilken løsning valgte dere?

– Fjord Hybrid fra Fjord Maritime. Etter å ha installert Fjord Hybrid på en av flåtene våre, reduserte vi antallet driftstimer fra 24 timer i døgnet til mellom fem og seks timer. I tillegg til reduserte utslipp, fikk vi mindre støy og en mer økonomisk drift av dieselaggregatene.

Robert Aakvik – Produksjonsleder, Emilsen Fisk.

 

Utvider samarbeidet
E. Karstensen Fiskeoppdrett utenfor Florø har også valgt hybridløsninger.

– Vi har hatt et godt og tett samarbeid med Fjord Maritime i flere år allerede, og vi er fornøyde med effekten vi har fått på eksisterende anlegg. Derfor ser vi det som naturlig å velge dem når vi nå skal kombinere landstrøm og batteri, sier Nils Tore Karstensen, styreleder i E. Karstensen Fiskeoppdrett.

Nils Tore Karstensen – Styreleder, E. Karstensen Fiskeoppdrett

 
 

Lenger nord, hos Egil Kristoffersen & Sønner i Meløy og Bø i Nordland, er de svært glade for støtteordningen fra Enova.

– Enovastøtten er med på å redusere kostnader forbundet med investeringene i det grønne skiftet, sier Eva Kristoffersen, daglig leder hos Egil Kristoffersen & Sønner. Hun trekker frem hvordan koronapandemien har påvirket laksemarkedene:

– Salgsprisene har vært lave de siste månedene. De kommer også til å være lave et godt stykke inn i 2021. Det er viktig med støtteordninger som kan være med å holde driftskostnader nede, spesielt i tider med urolige markeder.

Eva Kristoffersen – Daglig leder, Egil Kristoffersen & Sønner

 

Selskapet fikk levert en batteripakke av Fjord Maritime i 2019. De er svært fornøyde med batteriløsningen som reduserer både dieselforbruk og støy.

– Vi får hjelp og service hvis det skulle oppstå driftsproblemer. Det er også enklere for vår drift å forholde oss til én enkeltleverandør, enn å forholde oss til flere.

 
 

Kutter utslipp og energioptimaliserer
Fjord Maritime er en av flere aktører i markedet som tilbyr teknologiske løsninger for landstrøm med batteri, eller kun batteri gjennom Fjord Hybrid.

– Det er veldig motiverende å registrere den store interessen havbruksnæringen har for å bidra til en grønnere hverdag, sier Torstein Nygård, salgs- og markedsansvarlig hos Fjord Maritime.

Selv om landstrøm kutter fossilt forbruk, kan det ta et par år før grunnarbeid, kabling og oppkobling er på plass. I mellomtiden er utslippene og forbruk av diesel det samme. Ved å ta i bruk batteriløsninger fra starten, får man umiddelbar effekt og redusert fotavtrykk. Når landstrømmen er koblet til, vil batteriet redusere belastningen på nett og på land.

– Dette bidrar ikke bare til reduserte utslipp, men også en større interesse for energioptimalisering. En ting er å bruke teknologi som gir raske gevinster i form av reduserte klimautslipp, en annen ting er å starte optimalisering av energiforbruket, sier Nygård.

Kraft kan fort bli en mangelvare i Norge. Å optimalisere kraftforbruket, slik at vi ikke bruker mer enn nødvendig, vil bare bli viktigere og viktigere i årene som kommer.

– Bruker man teknologien som ligger i våre systemer, vil man kunne overvåke, tilpasse og redusere behovet man har for energi. Dette slår naturligvis positivt ut på driftskostnader både på landstrøm og på flåter drevet av batteri og generator, avslutter Nygård.

Torstein Nygård – Salgs- og markedsansvarlig, Fjord Maritime.