Kvalitet i alle ledd

Fjord Maritime har siden oppstarten hatt stort fokus på bærekraft, herunder også kvalitet, helse og miljø. Selskapet har derfor dokumentert prosesser, rutiner og definert gode driftsprosedyrer for hele organisasjonen. Fjord Maritime har vært akkreditert innen ISO 9001 og 14001, 2015 siden 29/4-2020.

Daglig Leder melder nå at selskapet også er akkreditert innen ISO 27001,2017 som en av bare 90 bedrifter i Norge. Standarden ISO-27001 omfatter temaet Informasjonssikkerhet og er et viktig styrings- og ledelsessystem for å sikre blant annet kvalitet og sikkerhet i våre digitale tjenester.

Fjord Control – som er en digital plattform for blant annet å sikre stabil drift på «lokale kraftanlegg» har  nå gjennomgått en ekstern sertifiseringsprosess, som sammen med våre tjenester i OMS (Operasjon og Miljøsentralen) gir en enda større trygghet for våre kunder, sier Rabben.

Rabben melder også at Fjord Maritime har et stort satsningsområde innen digitalisering og videreutvikling av tjenestene – hvor neste mål er å tilby/bidra til en ny bransjestandard innen automatisert og verifisert klimafotavtrykk for våre kunder. For at vi sammen skal klare å imøtekomme både politiske og industrielle mål om klimakutt – så må den enkelte aktør ha detaljkunnskap om dagens status og hvor/hvordan man skal prioritere utslipp for å nå fremtidig mål. Her tilbyr Fjord Maritime smarte tekniske løsninger som ivaretar hele verdikjeden, sier Rabben.

CCO – Øyvind Bakke, melder også at øvrige produkter/tjenester hos Fjord Maritime har hatt en veldig god vekst de siste årene. «Vi er verdensledende spesialister innen elektrifisering og digitalisering i havbruksbransjen hvor kvalitet, tillit, tilstedeværelse, leveringsevne og smarte løsninger nok er årsakene til dette» tilføyer han.