Når fornybarselskapet NTE og teknologileverandøren Fjord Maritime nå inngår et formelt samarbeid, er det havbruksnæringen som kan nyte godt av samarbeidet.

bakke + frode

Målet med samarbeidet er å kunne levere komplette løsninger for elektrifisering av havbruket, sier Frode Walstad, som er CMO i NTE. Sammen kan Fjord Maritime og NTE levere det næringa trenger for å elektrifisere fôrflåtene sine.

1+1=3

Bergensbaserte Fjord Maritime jobber med elektrifisering og digitalisering av havbruket, og trønderske NTE er en av landets største leverandører av landstrøm til næringa.

– Samarbeidet er et stort skritt på vegen mot å kutte bruken av fossilt brensel ute på lokalitetene, sier Øyvind Bakke; CCO i Fjord Maritime. – Potensialet for energieffektivisering i havbruket er stort, og vi skal jobbe sammen med kundene for å bidra til nullutslipp fra fôrflåtene.

Elektrifiseringen av havbruket er godt i gang, og mange oppdrettsanlegg er allerede tilknyttet landstrøm. Det fins derimot lokaliteter hvor både økonomiske og praktiske årsaker gjør landstrøm så og si umulig. Elektrifisering av lokaliteter langt til havs krever at det utvikles ny teknologi. NTE og Fjord Maritime gjør det enklere for næringa å innføre hybridløsninger i tiden frem til det er mulig å få på plass landstrøm. I praksis vil NTE gjennom samarbeidet med Fjord Maritime kunne installere hybrid system fra dag en, som kutter CO2-utslipp umiddelbart.

Hybridløsningene fra Fjord Maritime, som kombinerer dieselgeneratorer med batterier, gir ikke bare betydelige besparelser i kroner og øre, men er også viktige for å begrense klimagassutslipp.

Fjord Maritime har allerede solgt 120 hybrid-systemer til havbruksnæringa, både i og utenfor Norges grenser.

– Det at vi nå kan tilby spesialister som er markedsledende innenfor sitt fagfelt til våre kunder vil spare dem for både tid og penger, sier Walstad. - Nå ser vi frem til å jobbe enda tettere med næringa. 

Ønsker du å vite hvordan du kan elektrifisere din fórflåte? Kontakt oss, så hjelper vi deg!