Nova Sea installerer hybriddrift på fire fôrflåter

Dermed er alle selskapets 23 fôrflåter enten tilknyttet kraftnettet eller på hydriddrift. I tillegg har de bestilt to elektriske arbeidsbåter.

Det er selskapet Fjord Maritime som leverer hybridløsningene. Systemet består av generatorer, batterier, elektriske motorer og kontrollsystem, som skal optimalisere og redusere bruken av dieselgeneratorene.

– I Nova Sea har vi alltid hatt sterkt fokus på miljø og miljøvennlig drift. Vi jobber hele tiden med å se utviklingsmulighetene og investere teknologi som fremmer miljø og driftseffektiviteten. Gevinstene ved Fjord Hybrid på fôrflåten er en betydelig reduksjon av drivstofforbruk, kraftig reduksjon av klimagassutslipp og et sunnere arbeidsmiljø for våre ansatte. Investering i hybriddrift er et av flere tiltak vi gjør for å redusere våre fotavtrykk, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i Nova Sea i meldingen.