E. Karstensen Fiskeoppdrett lever av havet. Derfor har de gått fra fossilt til grønt sammen med Fjord Maritime.

SATSER GRØNT: Lokasjonen på Grunnsøya er blitt 100 prosent utslippsfri i samarbeid med Fjord Maritime. Foto: Ove Sjøstrøm

Tekst og foto: Ove Sjøstrøm

Det er nesten helt stille på Grunnsøya utenfor Florø. Kun et og annet måkeskrik bryter stillheten. Arbeidsbåten med elektrisk fremdrift frakter Nils Tore Karstensen og Fjord Maritimes Øyvind Bakke fra Florø og ut til fôrflåten.

Om bord venter tredje generasjon fiskeoppdretter, Kristoffer Karstensen. Han er på jobb sammen med kollega og produksjonstekniker Kristian Skorpen Mathiesen. 

– Det er ungdommen som holder fortet nå, sier Karstensen og smiler. 

Nils Tore Karstensen eier E. Karstensen Fiskeoppdrett AS sammen med broen Geir Erik Karstensen. Faren til de to brødrene var en foregangsmann i havbruket. Avdøde Erling Karstensen startet med fiskeoppdrett allerede i 1970, og var en av de første i landet som satte ut laks i sjøen.

Lever av havet

Nils Tore Karstensen ser utover anlegget. Alt er på stell. Det meste av driften er automatisert. I kontrollrommet lyser det fra flere skjermer. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene i et topp moderne anlegg som dette. Men det er ikke bare produksjonsutstyret som må være i orden innen havbruket. 
– Det er i vår egen interesse at klimaet fungerer. Vi lever av naturen og sjøen, og laksen er avhengig av stabile temperaturer, slår han fast.

NY GENERASJON: Nils Tore Karstensen med sønnen Kristoffer Karstensen. Begge staser på det grønne skiftet gjennom elektrifisering av produksjonsutstyr og god fiskehelse. Foto: Ove Sjøstrøm

E. Karstensen Fiskeoppdrett har vært en pioner på mange områder. Også i det grønne skiftet. De har nesten alltid brukt landstrøm, med et lite unntak på en lokalitet tidlig på 1990-tallet. De har heller aldri vært redd for å ta i bruk ny teknologi. 

– Vi har noen naturgitte konkurransefortrinn som rent og kaldt hav, men vi må vise hele verdikjeden at vi tar aktivt del i grønne skiftet, sier han og slår fast:

– Både kundene våre, og til syvende og sist de som kjøper fisken vår i butikken, kommer nok til stille større og større krav til bærekraftige produkter i årene som kommer.  

Med Fjord Maritime på laget 

Grunnsøya er en samlokalitet mellom E. Karstensen Fiskeoppdrett AS og Marø Havbruk AS. Før lokaliteten kom i drift i 2018, fikk de et tilbud fra Fjord Maritime.

– På grunn av beliggenheten hadde vi ikke mulighet til å få landstrøm da vi tok i bruk lokaliteten i april 2018 og måtte bruke generator.

Fjord Maritime foreslo en hybrid-løsning for å redusere bruken av diesel. 

– Vi takket ja til tilbudet. Vi har aldri vært motstandere av ny teknologi. Hvis de holdt det de lovet, ville løsningen til Fjord Maritime spare miljøet for klimautslipp og kostnader til diesel. 

Fjord Hybrid og Fjord Control gjorde jobben som lovet. På ett år ble utslippene redusert med 118 tonn CO2. 

– Vi gikk fra 24 timer i døgnet med diesel på generatoren, til 3-4 timer. Resten av døgnet var det batteripakken som tok over. Vi sparte miljøet og reduserte utgifter og støyplagen. I tillegg ble vi varslet fra operasjonssentralen til Fjord Maritime i Bergen hvis noe var galt, eller må sjekkes på anlegget.

Helt fossilfri

Med en splitter ny betongflåte på plass på Grunnsøya, er også klimautslippene redusert til null. Det takket være en kombinasjon av landstrøm og Fjord Hybrid. Det betyr at klimaet blir spart for hele 260 tonn CO2 i året.

– Dette er en værhard lokalitet, og det forrige anlegget begynte å dra på årene. Derfor valgte vi å bytte ut flåten for et år siden med en betongflåte med 450 tonn kapasitet på fôr, sier han og legger til:

– Å redusere utslippene til null hadde ikke vært mulig uten Fjord Hybrid på laget. Batteripakken tar toppene når landstrømmen ikke er tilstrekkelig. Den sikrer oss også mot drop-out fra strømnettet. Vi har ingen nedetid, noe som er viktig på grunn av alt det avanserte og kostbare datautstyret om bord.

E. Karstensen tenker alltid på hvordan de kan ta det neste steget i grønne skiftet.

– Det er et ansvar vi alle bør kjenne litt på, spesielt oss som lever av det naturen gir, sier han og går om bord i den nye arbeidsbåten som har elektrisk framdrift. 

– Den fungerer veldig bra for vårt behov.

BÆREKRAFTIGE ENERGILØSNINGER: Øyvind Bakke er en av gründerne i Fjord Maritime. Foto: Ove Sjøstrøm

– Kombiner business og grønn teknologi

Fjord Maritime har elektrifisert fôrflater på over 100 oppdrettsanlegg til nå. 

– Vi er nå blitt en leverandør av bærekraftige energiløsninger til det globale markedet, sier salgs- og markedsansvarlig Øyvind Bakke i Fjord Maritime.

Han legger til:

– Vi har vokst kraftig fra den spede begynnelsen i 2016 frem til i dag. Men dette hadde aldri gått uten kundene våre. Oppdrettsnæringen får litt for lite skryt, etter vår mening. Dette er en veldig innovativ bransje. Mye av løsningen på klimautfordringene er å kombinere klimateknologi som er kostnadseffektivt, med business. Der er havbruket ledende.

 

Vurdere du å se på mulighetene for Fjord Hybrid i kombinasjon med landstrøm? Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne!