Fjord Maritime har mål om å doble antall installasjoner av hybride
løsninger for fôrflåter. I fjor gjorde selskapet 25 flåter hybride. I år er målet 50.

– Etterspørsel etter Fjord Hybrid er veldig god. Våre kunder er lokalisert langs hele kysten, fra sør til nord(Norge). Tilbakemeldingene vi får fra våre kunder er at vi har en systemløsning, kunnskap og prosjektgjennomføring som skiller seg klart fra våre konkurrenter, sier salgs- og markedsansvarlig i Fjord Maritime, Øyvind Bakke.

Omsetningen i selskapet har økt fra 4 millioner kroner i 2018 til 40 millioner kroner i 2019.

Fornøyd kunde

Ellingsen Seafood fikk installert Fjord Hybrid på to lokaliteter i august 2019. Bruken av dieselgeneratorene har blitt redusert med inntil 90% og drivstoff-forbruket er over halvert.

– «Det har blitt en annerledes arbeidshverdag sier Daniel Hjelden Singstad (driftsleder Bjørkvik). Dieselmotoren som tidligere gikk 24 timer i døgnet er nå kun inne å lader batteripakken noe få timer for dag, resten av dagen er det stille og fredelig. Det må være bra for både klima og arbeidsmiljø.»

– I Ellingsen Seafood har vi alltid hatt sterkt fokus på miljø og miljøvennlig drift. Vi i selskapet jobber hele tiden med å se utviklingsmulighetene og investere teknologi som fremmer miljø og driftseffektiviteten. Investering i Fjord Hybrid er et av flere tiltak vi gjør for å redusere våre fotavtrykk, sier Svein Andorsen i Ellingsen Seafood, som vurderte flere leverandører før selskapet falt ned på Fjord Maritimes løsning:

– Som et alternativ for landstrøm eller i kombinasjon, er hybrid flåtedrift noe vi har stor tro på, og etter en grundig gjennomgang av de aktuelle aktørene så vi på Fjord Maritime AS som den foretrukne leverandør.

Bratt vekst

– I 2019 installerte vi 25 anlegg, brorparten om bord på eksisterende anlegg/lokaliteter i produksjon. I år har vi et realistisk mål om en dobling, totalt 50 i løpet av 2020. Utsiktene i markedet er veldig gode for Fjord Hybrid. Vi ser også en økt etterspørsel etter plug-in hybrid, batteri+landstrøm. Typisk når lokaliteter ligger i et område som ikke har tilgjengelig nettkapasitet, forteller Øyvind Bakke. Han legger til at de i første omgang har satset på
hjemmemarkedet. Men i 2020 satser de på eksport av Fjord Hybrid.