– De har imponert oss med deres evne til å posisjonere seg i havbruksnæringen, der det er stort behov for grønn innovasjon.

Fjord Maritime vant kategorien Oppskalering i den norske EY Entrepreneur Of The Year-finalen, skriver EY i en pressemelding.

De Bergen- og Austevoll-baserte vekstskaperne Øyvind Bakke, Stig Kalvenes og Vidar Rabben står bak selskapet. De får ros for «kompleks produktutvikling» som viser deres bransjeinnsikt, skriver EY i pressemeldingen.

Hele ni finalister var klare til å kjempe om den prestisjetunge utmerkelsen EY Entrepreneur Of The Year 2021, da landsfinalen ble arrangert torsdag kveld denne uken. Finalistene kom fra et bredt spekter av næringer, og ble alle bedømt ut ifra de samme globale kriteriene: Entreprenørånd, lønnsomhet, strategisk og bærekraftig virksomhetsutvikling, innovasjon, internasjonal konkurranseevne samt personlig integritet og påvirkningskraft.

EY, som tidligere het Ernst & Young, er et internasjonalt selskap med tjenester innen rådgivning, revisjon, skatte- og avgiftsrådgivning og forretningsjus og transaksjoner. Fjord Maritime er en teknologibedrift innen elektrifisering og digitalisering av havbruksnæringen, og gikk av med seieren i år.

– Vi gratulerer Fjord Maritime med seieren innen kategorien Scale-up! De tre vekstskaperne Øyvind Bakke, Stig Kalvenes og Vidar Rabben har imponert oss med deres evne til å posisjonere seg i havbruksnæringen, der det er stort behov for grønn innovasjon. Elektrifisering og digitalisering rigger Norge for fremtiden. Selskaper som Fjord Maritime er vil også bidra til at stadig flere entreprenører kommer frem og finner arenaer der ideene deres kan vokse, sier partner og nasjonal leder for EY Entrepreneur Of The Year, Ina K. Rosenberg, i pressemeldingen.

– Trenger et bredt spekter

I juryens begrunnelse for at Fjord Maritime vant innen kategorien Oppskalering, står det at: «Vinneren har med stort ambisjonsnivå og risikovillighet evnet å se og kapitalisere på et nytt fremvoksende marked. Med kompleks produktutvikling viser vinneren en solid evne til å innovere på bakgrunn av bransjeinnsikt. Den grønne virksomheten er i sterk og lønnsom vekst og har ambisiøse fremtidsplaner både nasjonalt og internasjonalt.»

– Fjord Maritime er blant eksemplene på hvor langt «nye» selskaper kan nå, selv i bransjer der det allerede finnes mange etablerte aktører. Den nye standarden for selskapsutvikling bør altså være hvor agile det enkelte selskap er: Har de oversikt over hva som venter rundt neste sving? Fremtiden trenger et bredt spekter av vekstskapere – nå mer enn noen gang tidligere, sier Hans-Petter Mellerud i Zalaris ASA, juryleder for EY Entrepreneur Of The Year i Norge, i pressemeldingen.

Se hele artikkelen på IntraFish